Laguna, Philippines.

Likhat Kathang Anak ng Calamba